Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr υπόκειται στις οικείες διατάξεις του κοινοτικού, εθνικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης και στους όρους του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση, οι «Διαχειριστές» δύναται μονομερώς να προβαίνουν σε αλλαγή των όρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο και χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών. Ρητά αναφέρεται ότι η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας τεκμέρει την πλήρη αποδοχή των ορών καθώς και τις τροποποιήσεις τους.

  1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπος www.mbfashion.gr συγκεντρώνει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι συγκαταθέτουν να τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης διαμέσου π.χ της παραγγελίας προϊόντων, ερωταπαντήσεις σχετικές με τις παραγγελίες, newsletter κλπ.

Ενημερώνονται οι χρήστες/ επισκέπτες ότι ως προσωπικά στοιχεία θεωρούνται όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο ή εταιρεία προκειμένου για την ολοκλήρωση και διεκπαιρέωση της παραγγελίας ή την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δε θα διαθέσει ούτε θα διαβιβάζει ή θα δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr σε οιονδήποτε τρίτο, χωρίς τη προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεσή του χρήστη, με εξαίρεση και μόνο την εφαρμογή τυχόν σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες είναι δυνατόν να τυγχάνει επεξεργασίας για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης.